Betuméret csökkentése Betuméret növelése
Fotógalériánkból


Budapest légszennyezettsége
Budapest szmogtérképe


Tevékenység

Levegőminőség-monitorozása

 • Aeroszolok monitorozása
  • PM1; PM2,5; PM10 mérés mikrogramm/m3-ben vagy a határérték százalékában
  • Darabszám-koncentráció mérés 0,25 mikrométertől
  • Tömeg-koncentráció mérés 0,22 mikrométertől
  • Aeroszolrészecskeméret-eloszlás mérése 0,25 mikrométertől darabszám szerint
  • Aeroszolrészecskeméret-eloszlás mérése 0,22 mikrométertől tömeg szerint
  • Aeroszol összetétel meghatározása (külön nehéz elemekre és egyéb toxikus anyagokra)
  • Aeroszolrészecskék elektromos mobilitásának mérése Differenciális Mobilitás Analizátorral
  • Mikroszkópos és elektronmikroszkópos vizsgálatok, morfológiai elemzések
Egyéb K+F tevékenység
 • Optikai méréstechnika
  • Interferometrikus berendezések fejlesztése és gyártása
  • Optikai szórás-mérő berendezések fejlesztése és gyártása
  • Optikai sugárzás mérő berendezések fejlesztése és gyártása
  • Fotoelasztikus modulátorok fejlesztése és gyártása
  • Intenzitás-frekvencia konverterek fejlesztése és gyártása
 • Napelem-gyárak optikai berendezéseinek fejlesztése
  • Lézernyalábosztó berendezések fejlesztése és gyártása
 • Aeroszolok kiülepedésének vizsgálata realisztikus, üreges tüdőmodellben
 • Környezetvédelmi műszerfejlesztés
  • Optikai műszerek fejlesztése, gyártása és kalibrálása
  • Aeroszolmérő-műszerek fejlesztése és kalibrálása
  • Lézeres fényszórásmérő műszerek és berendezések fejlesztése
 • Nukleáris aeroszolok mérése és monitorozása
  • Nukleáris aeroszolok darabszámának és tömegkoncentrációjának meghatározása
  • Nukleáris aeroszolok mikroszkópos vizsgálata
  • Nukleáris aeroszolok méreteloszlásának mérése
 • Környezetvédelmi felmérések, hatásvizsgálatok, tanulmánytervek elkészítése
  • Légszennyezettség monitorozása ipari létesítményekben és azok környezetében
  • A mért aeroszolok vegyi elemzése és morfológiai vizsgálatai (PM 1,0; PM 2,5; PM 10)
 • Szennyezőforrások felmérése
  • Ipari létesítmények levegőszennyezettségének felmérése és környezetük monitorozása
  • Forgalomból származó égéstermékek monitorozása
 • Szennyezőforrások csóvájának meghatározása
 • Környezetvédelmi hatástanulmányok elkészítése